anatole sokak oyuncuları
toprağın türküsü
korkuluk buluşması
idanın çobanı
Haluk Şevket Ataseven Kitap Evi
Curcunabazlar Meydan Sahnesi
Avni Apşin Çocuk Sahnesi
İletişim
İnsanlık tarihinin çeşitli dönemlerinde ön sırada yer almış ve birçok özgün uygarlığın beşiği olmuş Anadolu toprakları ve bu topraklar üzerinde var olmuş uygarlıklar,
bugünkü Anadolu kültürünün de özünü oluşturmuştur.
Çağlar boyunca değişip dönüşerek kuşaktan kuşağa aktarılan bu kültür;
bugün türkülerde, seyirlik oyunlarda, masallarda, danslarda, gelenek ve törelerde yaşamakta, yaşatılmaya çalışılmaktadır....
Anatole Sokak Oyuncuları da Anadolu toprakları üzerinde var olmuş tüm uygarlıkların çocukları ve kültür varlıklarının mirasçısı olarak,
bu zengin kültürün, geçmişten günümüze izlerini takip ederek onu kavramayı ve
önce kendi insanına,
sonra da dünya insanlarına tiyatro aracılığıyla aktarmayı ve farklı kültürlerle kültürel takası hedeflemekte,
bunu da tiyatronun gelişimi için bir görev kabul etmektedir.
Profesyonel tiyatro deneyimlerinin yanı sıra,
sokak  tiyatrosu alanındaki çalışmaları 1997 yılında başlayan,
yurtiçi ve yurtdışında birçok uluslararası festival ve şenliğe katılan
Anatole Sokak Oyuncuları, oyunlarında;
bedenin ifade olanaklarını ön planda tutmak ve
oyunculuklarını bu yönde geliştirmek için;
dans, mim, akrobasi, juggling ve özel beceriler üzerine çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir...
2 0 1 1  - A n a t o l e  S o k a k  O y u n c u l a r ı

Design by Mavi