curcunabazlar
  istanbul hatırası
   
su buuu
   
ben sen o, biz siz onlar
   
korkuluk buluşması
 
gezici figürler
sirk atölyesi
çocuk atölyeleri
    
iletişim
Ben Sen O, Biz Siz Onlar
I You He, We Your They
İçinde kısa mim öyküsü de barındıran, izleyiciyle sözsüz, müzik eşliğinde doğaçlama ilişki kurmayı hedefleyen özel becerilerle süslenmiş gösteri...
Yaş sınırı yoktur.
Gösteri süresi 30 dakikadır.

İnteractive mime show
Proper for all ages.
The duration is 30 min.
Ben Sen O, Biz Siz Onlar
Kurgalayan - Yöneten - Oynayan
Author - Directing - Actor
Eftal Gülbudak

Efekt Uygulama / Sound Technician
Ümran İnceoğlu / Öykü Savlıoğlu
Ben Sen O, Biz Siz Onlar
Katıldığı Festivaller
- 1. Uluslararası Mardin Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali (2009)
- Lüleburgaz Uluslararası Kukla Tiyatrosu Festivali
- 15. Bursa Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatoları Festivali (2010)
- "Köyümüzde Şenlik Var!" Taylıeli Köyü 1. Kültür, Sanat ve Tiyatro Şenliği (2010)
- İBBŞT 23 Nisan Çocuk Şenliği (2011)
- Marivan Uluslararası 6. Sokak Tiyatrosu Festivali - İran (
Marivan International 6th Street Theatre Festival (2011)
Ödül / Price
Marivan Uluslararası 6. Sokak Tiyatrosu Festivali, "En İyi Oyun 2. lik Ödülü"
Marivan International 6th Street Theatre Festival, "The Best Play - 2th)
2 0 1 1 - C u r c u n a b a z l a r

Design by
Mavi