anatole sokak oyuncuları
toprağın türküsü
korkuluk buluşması
idanın çobanı
Haluk Şevket Ataseven Kitap Evi
Curcunabazlar Meydan Sahnesi
Avni Apşin Çocuk Sahnesi
İletişim
Anatole Sokak Oyuncuları - Curcunabazlar Taylıeli Köyü'nde (Burhaniye)
iç eğitim çalışmaları, oyun yazma, tartışma, prova ve benzeri faaliyetler,
aynı zamanda mevcut kutu sahne anlayışına alternatif bir yapı oluşturmak amacı ve kırsal kesimde kültür sanat etkinliklerinin izlenebileceği bir mekanı da var etmek düşüncesiyle 6 yıllık bir çabadan sonra
Anatole Sokak Oyuncuları - Curcunabazlar Meydan Sahnesi'ni gerçekleştirmiştir.
2010 Temmuz ayında başlayan
Köyümüzde Şenlik Var! Taylıeli Köyü 1. Kültür Sanat ve Tiyatro Şenliği
kapsamında sahnenin açılışı yapılmış ve halen devam eden şenlikte;
seminer, atölye, panel etkinlikleri yanı sıra oyun gösterileriyle de hayata geçirilmiştir.
Güneş Formunda inşaa edilen Curcunabazlar Meydan Sahnesi;
seyirci yerleşimi,
reji,
çevre tasarımı,
oyunculuk,
koreografi,
müzik ve benzeri unsurlarla
tiyatroya yeni bir bakış ve anlayış getirmeyi amaçlamaktadır...
2 0 1 1 - A n a t o l e  S o k a k  O y u n c u l a r ı

Design by Mavi