Köyümüzde Şenlik Var! 2010
Köyümüzde Şenlik Var! 2011
Köy Meydanı
Curcunabazlar Meydan Sahnesi
Avni Apşin Çocuk Sahnesi
H. Ş. Ataseven Kitap Evi
Köy Kahvesi
İletişim
Köyümüzde Şenlik Var! Taylıeli Köyü Kültür Sanat Şenliği
Şenlik Ekibi
Şenlik Koordinasyonu - Basın Sorumlusu
Nalan Özübek
(Güncelleniyor)
Şenlik Koordinasyon Ekibi
Ali Gezer
(Güncelleniyor)
Sabri Molvalı
(Güncelleniyor)
Bülent Aktaş
(Güncelleniyor)
İbrahim Demir
(Güncelleniyor)
Raif Savur
(Güncelleniyor)
Şenlik Aşı Ekibi
(Güncelleniyor)
2 0 1 1 - K ö y ü m ü z d e  Ş e n li k  V a r !

Design by Mavi