Köyümüzde Şenlik Var! 2010
Köyümüzde Şenlik Var! 2011
Köy Meydanı
Curcunabazlar Meydan Sahnesi
Avni Apşin Çocuk Sahnesi
H. Ş. Ataseven Kitap Evi
Köy Kahvesi
İletişim
Taylıeli Köyü Muhtarlığı:
0266 - 4162670

Eftal Gülbudak
0530 - 5252802
eftalgulbudak@gmail.com

Şenlik E-Posta:
koyumuzdesenlikvar@gmail.com
2 0 1 1 - K ö y ü m ü z d e  Ş e n li k  V a r !

Design by Mavi