Köyümüzde Şenlik Var! 2010
Köyümüzde Şenlik Var! 2011
Köy Meydanı
Curcunabazlar Meydan Sahnesi
Avni Apşin Çocuk Sahnesi
H. Ş. Ataseven Kitap Evi
Köy Kahvesi
İletişim
Köyümüzde Şenlik Var! Taylıeli Kültür Sanat ve Tiyatro Şenliği
Şenlik Kurulu
Prof. Dr. Özdemir Nutku
1956'da Ankara Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan yazar, aynı yıl bir bursla Almanya'ya gitti ve Göttingen kentindeki Georg-August Üniversitesi, Tiyatro Bölümü'ne alındı ve oradaki öğrenimini 1959 yazında tamamladı.
Almanya'da bulunduğu yıllarda, Göttingen Devlet Tiyatrosu Sanat Yönetmeni ünlü Heinz Hilpert'in yanında üç yıl asistanlık yaptı ve Almanya'daki çeşitli özel tiyatrolarda oyun sahneledi.
1959'da yurda döndü ve bir yıl önce kurulan Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Enstitüsü'ne asistan olarak girdi.
1960'da ilk tiyatro kitabı "Tiyatro ve Yazar" yayımlandı.
1961'de doktor, 1967'de Doçent ve 1974'te de profesör oldu.
1976 güzünde İzmir'e yerleşen Nutku, Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Tiyatro Bölümü'nü kurdu. Nutku, bugüne kadar 37'si tiyatro, 22'si çeviri, 4'ü şiir, 12’si oyun ve uyarlama, 2'si senaryo, l'i çocuk olmak üzere 78 kitap yazdı ve yayımladı. (
devamını gör)
Prof. Dr. Hülya Nutku
1974 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Kürsüsünden mezun oldu.
1977 yılında aynı fakültede Yüksek Lisansını tamamladı.
Öğretim görevlisi olarak görev yaptığı Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi'nde 1983 yılında doktor, 1987 yılında yardımcı doçent, 1996 yılında doçent, 2003 yılında profösör oldu.
Çeşitli dergi ve kitaplarda çok sayıda makalesi yayınlanan Nutku, tiyato alanında 5 kitap yazdı.
Nutku, 2002 yılından bu yana DÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Ana Sanat Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır ve aynı zamanda Fakülte Kurulu Profesör Üyesidir.
Halil İbrahim Çakır
Taylıeli Köyü Muhtarı
(güncelleniyor)
Ümran İnceoğlu
(güncelleniyor)
Eftal Gülbudak
(güncelleniyor)
2 0 1 1 - K ö y ü m ü z d e  Ş e n li k  V a r !

Design by Mavi
Güncelleniyor
Lütfen daha sonra tekrar ziyaret ediniz...