Köyümüzde Şenlik Var! 2010
Köyümüzde Şenlik Var! 2011
Köy Meydanı
Curcunabazlar Meydan Sahnesi
Avni Apşin Çocuk Sahnesi
H. Ş. Ataseven Kitap Evi
Köy Kahvesi
İletişim
Köyümüzde Şenlik Var! Taylıeli Köyü 3. Kültür Sanat Şenliği Pogramı
12 - 15 Temmuz 2012
2012 Köyümüzde Şenlik Var! Programını pdf dosyası olarak bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.
Büyük görmek için üzerine tıklayınız...
Büyük görmek için üzerine tıklayınız...
2 0 1 1 - K ö y ü m ü z d e  Ş e n li k  V a r !

Design by Mavi